Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla 2020

Tachovská Amatérská Squashová Liga
 
Pravidla

 
I. TASL
 

a) Tachovská amatérská squashová liga (dále jen TASL) je otevřena pro všechny amatérské neregistrované hráče squashe z okresu Tachov a blízkého okolí. TASL je rozdělena do skupin, jak pro úplné začátečníky tak pro mírně pokročilé.

 

 

II. Termíny zápasů
 
a) Liga se hraje od března do prosince daného roku. Ročník je rozdělen na sedm měsíčních kol a dva turnaje.

b) Termíny kol a turnajů upřesňuje komisař soutěže.

c) Turnaje se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči TASL.

d) Zápasy jednotlivých kol musí být vždy odehrány ve stanovených termínech na zápasy odehrané po ukončení kola nebude brán zřetel.

 
III. Hrací skupiny
 
a) Hráči jsou nasazováni do tabulek po čtyřech, dle výsledků v předcházejícím roce.

b) Na konci každého kola první dva hráči s nejvyšším ziskem pracovních bodů ve skupině postupují o skupinu výš a poslední dva hráči s nejnižším ziskem pracovních bodů ve skupině sestupují  o skupinu níž.

c) V případě organizační potřeby mohou být počty hráčů tabulkách upraveny.

d) Nové složení skupin bude na webových stránkách a oznámeno na mailové adresy hráčů vždy nejpozději do tří dnů po ukončení kola.

e) Hráč, který se přihlásí nově, nebo během roku bude nasazen do poslední skupiny.  
 


IV. Zápasy
 
a) Na termínech zápasů se domlouvají (vyzývají) hráči samostatně, zápas může být odehrán na libovolném kurtu. V případě neshody o místě hry se zápas odehraje v Tachově.

b) Výzvu k zápasu lze uplatnit nejpozději sedm dní před koncem kola a to prokazatelnou formou, SMS nebo e-mailem.

c) Hráči v jednotlivých tabulkách odehrají zápasy každý s každým.

d) Hraje se na čtyři vítězné sady do 11 bodů bez ztrát, hraje se s míčkem s dvěma žlutými tečkami dle pravidel ČASQ.

e) Hráči si zápas rozhodují sami,  popřípadě se dohodnou na rozhodčím, kterého si sami zajistí. Výsledek zápasu hráči zaznamenají a odešlou mailem na adresu komisaře turnaje nebo zašlou vyplněním formuláře na stránkách www.tasl.estranky.cz.
 

 
V. Hodnocení zápasů
 
a) Bodování vzájemných zápasů se provede dle pracovních bodů uvedených v čl. VI.

b) Nenastoupí-li některý z hráčů z důvodu nemoci či nevole prohrává kontumačně a nezíská žádný bod ze zápasu.

c)  Pokud ani jeden z hráčů neprojeví zájem sehrát utkání, zápas se anuluje a ani jeden z hráčů nezískává body.
 
 
 
VI. Pracovní body
 
a) 4:0 = vítěz 9 bodů, poražený 1 bod,  4:1 = vítěz 8 bodů, poražený 2 body,    4:2 = vítěz 7 bodů, poražený 3 body, 4:3 = vítěz 6 bodů, poražený 4 body,         4:0 Kontumačně, vítěz 9 bodů,  poražený 0 bodů,  anulovaný zápas pro pasivitu – 0 bodů pro oba hráče
 


VII. Bodování jednotlivých kol a turnajů
 
a) Na základě zisku pracovních bodů se určí pořadí v jednotlivých skupinách.

b) Výsledné pořadí v daném kole je tvořeno hráči z první skupiny dle zisku pracovních bodů, poté následují v pořadí hráči z druhé skupiny dle zisku pracovních bodů a takto se pokračuje dále dle aktuálního počtu skupin.

c) Při shodě pracovních bodů rozhoduje o pořadí v kole vzájemný zápas. Neodehrají-li hráči vzájemný zápas, rozhoduje celkový počet vítězných setů v daném kole.

d) Získané body za výsledné pořadí v jednotlivých kolech dle článku VIII. se započítávají do celkového celoročního hodnocení.
 


VIII. Bodování hracích kol a turnajů
 
a) Bodování za  výsledné  pořadí  v  jednotlivých  kolech  a turnajích je totožné  1 místo = 25 bodů  2 místo = 24 bodů  3 místo = 23 bodů   ….. atd. b) V případě vyššího počtu hráčů než 25 bude bodování navýšeno dle aktuálního počtu hráčů.

 

IX. Celkové hodnocení
 
a) Bodový zisk pro celkové hodnocení v celoroční soutěži se skládá ze součtu bodů získaných za výsledná pořadí v jednotlivých kolech a z bodů získaných za turnaj.

b) Do celkového hodnocení TASL se započítává pouze jeden bodový zisk z turnaje a to vždy ten lepší.

c) Vítězem TASL pro daný ročník se stává hráč s nejvyšším součtem získaných bodů.  
 


X. Závěrečná ustanovení
 
a) Hráči hrají na vlastní nebezpečí.

b) Organizátor nepřebírá odpovědnost za případné škody a ublížení na zdraví.

c) Startovné:  250,- Kč (ročník TASL), 300,- Kč (každý turnaj)